Praktisk Information

Hvornår kan jeg begynde?

  • Du må tidligst begynde på kravlegård 3 måneder før du fylder 17 år
  • Du må tidligst gå til teoriprøven én måned før du fylder 17 år
  • Du må tidligst gå til den praktiske prøve (køreprøven) den dag du fylder 17 år

Lovkravet om køreundervisningen siger at eleven skal have:

  1. Mindst 29 lektioner teori
  2. Mindst 16 lektioner i kørsel på vej
  3. 4 lektioner på manøvrebane
  4. 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Teoriundervisningen

Undervisningen foregår ved tavle, det er mig der underviser i billeder som svarer til lysbillederne ved teoriprøven. Først underviser jeg i et emne og derefter kontrollere jeg om stoffet er forstået ved hjælp af evaluerende prøver. Du får prøver med hjem, så du kan øve dig hjemme. Teoriundervisningen afsluttes med en prøve hos Færdselsstyrelsen, hvor du ud af 25 færdselssituationer må have 5 fejl.

Den praktiske prøve

Kørslen startes på manøvrebane (kravlegård). Derefter fortsætter vi med kørsel på en måde, så teori og kørsel følges ad. Efter teoriprøven og kort før køreprøven, skal du gennemgå et 4 timers kursus på køreteknisk anlæg, hvor du lærer korrekt bremse og styreteknik, på såvel almindelig vej som på glat vej. Det hele afsluttes med køreprøven.